Třetí oblast je moderovaná distribuční síť akademických oznámení pro humanitní a společenské vědy v ČR, zaměřená primárně na obory třetí vědní oblastiUmožňuje komukoli zveřejnit

  • publikační či konferenční výzvu,
  • informovat o konferencích, symposiích a přednáškách,
  • představit nové knihy či čísla časopisů,
  • zveřejnit nabídky výzkumné spolupráce,
  • výběrová řízení na pracovní pozice atp.

Příspěvky jsou uživateli vyplněny v online rozhraní a dále jsou redakčně kontrolovány a zpracovány, aby nebyla publikována oznámení neúplná, duplicitní či nepatřičná. 

Zprávy mohou být kromě češtiny zveřejňovány i ve všech světových jazycích, jsou však distribuovány primárně jen v českém akademickém prostředí. Třetí oblast vznikla za podpory Strategie AV21 Akademie věd České republiky a spravuje ji redakce Teorie vědy, časopisu pro mezioborová zkoumání vědy.